PROSTIDIAKONENS RAPPORT FOR 2017

PROSTIDIAKONENS RAPPORT FOR 2017

I 1985 skapte framsynte kyrkjefolk i Vest-Telemark. Det var ein liten diakonal reformasjon når ein fekk til samarbeid  mellom Tokke, Vinje, Nissedal, Kviteseid og Fyresdal om ei diakonstilling. Prostidiakonstillinga oppstod i Vest-Telemark, og vert omtale som Vest-Telemark modellen i diakoni.Tokke har i alle år vore vertsfellesråd for Diakonatet.
Prostidiakonens årsrapport 2017.