Gravferd

Gravferd

Når ein person i kyrkjelyden døyr, bør presten og dei pårørande koma i kontakt med kvarandre snarast mogleg etter dødsfallet.

Til vanleg skal gravferda haldast innan 10 verkedagar etter dødsfallet.