Gravferd

Gravferd

Når ein person i kyrkjelyden døyr, bør presten og dei pårørande koma i kontakt med kvarandre snarast mogleg etter dødsfallet. Gravferda skal til vanleg haldast innan 10 virkedagar etter dødsfallet.