DÅP

Velkommen til dåp i Tokke.

Her finn du informasjon om dåpen og korleis du reserverar tidspunkt. I tillegg dei oppfylgingar som skjer etter dåpen.

For å sjå korleis dagar det er dåp vel du «Ny registrering». Her kjem de ulike kyrkjene opp med datoar. Huk av for kyrkje og velg søk. Opne så skjema for utfylling.

Etter dåpen vert bornets namn offentlegjort i menighetsbladet "Kyrkjelyden". Om dykk ynskjer å resververe bornet mot dette ber me om at dykk tek kontakt.

 

Før dåpen

Finn en dato som passer

Mange ynskjer dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på førehand. 

Me anbefaler at dykk døyper barnet i løpet av det fyrste året, men kyrkja har ingen aldersgrense for dåp.

Dei dagane det er dåp vil kome opp når du søkar etter dato. 
Sjå korleis dagar det er dåp

Velg faddere

Kva er ein faddar?

Ein faddar er eit vitne som har eit ansvar. Under dåpsseremonien seier presten dette til fadrane: Saman med vår menighet og heie kyrkja har dykk fått del i eit heilag ansvar: å vise omsorg, be, hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den heilage nattverd, så barnet kan leve og vokse i den kristne tru. 

 

Kven kan være faddar?

En faddar må ha fylt 15 år og minst to fadrar må være medlem av Den norske kyrkja. Medlem av andre kyrkjesamfunn kan være fadrar så lenge dei aksepterar barnedåp.

Barnet må ha minst to fadrar. Det er inga øvre grense for kor mange fadrar det kan være. Minst to fadrar må være tilstades under sjølve dåpshandlinga. Foreldre kan ikkje være fadrar.

 

Å velge faddere

Det er vanlig å velge faddere blant familie eller vennekrets. De fleste er nøye med hvem de spør, fordi man ønsker at en fadder skal være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Fra gammelt av hadde faddere forpliktelse til å ta seg av barnet hvis foreldrene døde. Slik er det ikke lenger.

Velg faddere i god tid, så prestekontoret får ordnet alle papirer før dåpen. Faddere registreres i påmeldingsskjemaet – helst minst en uke før dere skal på dåpssamling eller ha samtale med presten.

 

Fadderoppgaver

Dåpen er en gave, og en fadder skal være med å «pakke opp» gaven. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra Bibelen og gi veiledning i rett og galt.

Har man sagt «ja» til å være fadder, har man også sagt ja til å vise en spesiell omsorg for barnet. Derfor vil en god fadder være en som også kan være der når barnet trenger råd og støtte.

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.


Noen praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Er du konfirmant - men ikke døpt? Ta kontakt med din konfirmantprest.

Er du udøpt voksen som ønsker å bli døpt? Ta kontakt med en av prestene i din menighet via prestekontoret.

Etter dåpen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider.