Kyrkjelydsblad for Tokke kommune

Ansvarleg redaktør: Olav Bjørn Bakken
Formgjeving: Ove Kjell Huvestad.
Gåver til “Kyrkjelyden”
bankgirokonto 2685 07 06947

Kyrkjekontoret i Tokke
Tlf 35 07 52 30
E-post:
kyrkjekontoret@tokke.kommune.no
kyrkjeverja@tokke.kommune.no