Høydalsmo og Lårdal

Høydalmo og Lårdal sokn har to kyrkjer. Her viser et bilde av Høydalmo kyrkje som ligg i Høydalsmo langs E-134. I tillegg finnes Lårdal kyrkje. Denne ligg flott til nede ved Bandak i Lårdal.