Alle rettigheter 2019 Tokke kyrkjelege fellesråd

Kyrkjelydsmøte


I mars vert det kyrkjelydsmøte for Eidsborg, Mo og Skafså sokn og Høydalsmo og Lårdal sokn.

 

Det vert kyrkjelydsmøte for Eidsborg, Mo og Skafås på Tokke kulturhus 3. mars 2019 etter gudstenesta kl 11.00.
Saksliste: Årsmelding og rekneskap 2018

Det vert kyrkjelydsmøte for Høydalsmo og Lårdal sokn i Høydalsmo kyrkje 17. mars 2019 etter messa kl 11.00.
Saksliste: Årsmelding og rekneskap 2018

Tilbake