Alle rettigheter 2019 Tokke kyrkjelege fellesråd

Viktig melding!


 

Graset vert ikkje klippa på kyrkjegardane i Tokke inntil vidare grunna tørke og stor brannfare.
Me minner og om at all bruk av open eld, td. gravlykt, er forbode!

Tilbake