Alle rettigheter 2019 Tokke kyrkjelege fellesråd

Oppfølging og opplæring


Når barnet er døypt er det fullverdig medlem av Den norske kyrkja. Kyrkjelyden har tatt på seg eit ansvar for å lære barnet om den kristne trua og gjere det kjent med tradisjonar og høgtidar. 

 

Tilbake