Mo kyrkje


Mo kyrje tilhøyrer Eidsborg, Mo og Skafså sokn.

Adresse: Modalen 955 A, 3880 Dalen.

Antall gjester det er plass til i kyrkja: 130 i skipet + 20 på galleriet.

Tilbake