Alle rettigheter 2019 Tokke kyrkjelege fellesråd

Kyrkjelege handlingar


Mange møtar kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her har me samla informasjon om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Me kan og kontaktast på telefon om det er spørsmål

Velg tema gjennom linkane under, så kjem dykk til rett side for informasjonen