Opne kyrkjer i fastetida


Kyrkjene ligg der som små skattar i bygdene vår.  Dei er hus ein samlast i, i glede som sorg, i gode og vonde dagar. Men det siste året har det vore vanskeleg å samlast grunna covid  og smittvern.

Les meir

 

Opne kyrkjer i fastetida


Kyrkjene ligg der som små skattar i bygdene vår.  Dei er hus ein samlast i, i glede som sorg, i gode og vonde dagar. Men det siste året har det vore vanskeleg å samlast grunna covid  og smittvern.

Les meir

 

Påmelding til gudsteneste


Her kan du melde deg på til gudsteneste i Tokke.

Les meir

 

Påmelding til gudsteneste


Her kan du melde deg på til gudsteneste i Tokke.

Les meir

 

Smittevernvegleiar


På bakgrunn av Covid-19 er det utarbeidd ein nasjonal smittevernleiar . Oppdatert pr 02.12.2020 I tillegg har Tokke kyrkjelege fellesråd laga ein lokal smittevernvegleiar som du kan lese her:

Les meir

 

Smittevernvegleiar


På bakgrunn av Covid-19 er det utarbeidd ein nasjonal smittevernleiar . Oppdatert pr 02.12.2020 I tillegg har Tokke kyrkjelege fellesråd laga ein lokal smittevernvegleiar som du kan lese her:

Les meir

 
 

Årsrapport prostidiakonen i Vest-Telemark 2020

Les meir

 

Ny utgåve av Kyrkjelyden

Kyrkjelyden nr 02/2020 er distribuert til alle husstandar i Tokke. 

Les meir

 

Gudstenester, gravferd, dåp og konfirmasjon - endringar

Frå og med 24. mai er det opna for å ha gudstenester igjen!

Les meir

 

Ingenting er som ein god gamaldags dør til dør aksjon!

Årets Fasteaksjon i Tokke er avslutta. 

Les meir