Høydalsmo kyrkje


Høydalsmo kyrkje tilhøyrer Høydalsmo og Lårdal sokn.

Adresse: Høydalsmovegen 578, 3891 Høydalsmo.
Antall gjester det er plass til i kyrkja: 70 i skipet + 10 på galleriet.

Tilbake