Meir om konfirmasjon


 

Du kan lese meir om konfirmasjon på kyrkja si eiga heimeside.

Tilbake