Smittevern


På arrangement i kyrkja er det munnbindpåbod der meteren ikkje kan holdast. Utan fast tildelt plass er det maks 30 personer som kan være tilstade innandørs.

 

Det skal være ein meter mellom kvar kohort, og namn og telefonnummer må registrerast slik som tidlegare. 

Oppdatert 25.01.2022.

Tilbake