Trusopplæringsabonnent


Har du barn som ikkje er medlem av Den norske kyrkja, men ynskjer info om trusopplæring fra kyrkja i Tokke?

Dette får du ved å registrere deg som trusopplæringsabonnent på kirken.no/minside. Når du er registrera som trusopplæringsabonnent vil du motta informasjon om trusopplæring tilpassa barnets alder. Dette tilbudet imøtekommer ønske frå fleire ikkje-medlemmer som ynskjer å motta trusopplæringstilbud frå Den norske kirke til sine barn.

Tilbake