Babysong


Babysong i Tokke hausten 2023!

Det vert babysong på Tokke helsesenter fylgjande måndagar kl 12.00:

  • 28. agugust
  • 25. september
  • 30. oktober
  • 27. november
  • 18. desember

Babysong er eit samarbeid mellom kyrkja i Tokke, helsestasjonen og helsesenteret.

Håpar dykk kjem - velkomen!

 

Tilbake