Årsmelding prostidiakonen i Vest-Telemark 2023


Årsmelding 2023 frå prostidiakon Eilev Erikstein. 

Årsmelding 2023 frå prostidiakon Eilev Erikstein fortel også i år om ein omfattande aktivitet.  Alt frå grupper for pårørande til menneske med demens, verdiseminar både i Tokke og Vinje, pilgrimsvandringar og grupper som er opptekne av dei globale miljøutfordringane.  Menn gjenom tala om mennesketreff og aktivitet anar vi ei fortviling, at prostidiakonen vil meir enn å "stelle sår og gje pleie" - han ynskjer å finne årsaka til trongen for såra og pleie. "Å stette naud, men ikkje la det vere med det", heiter det i et avsnitt der han mellom anna tek for seg utdelinga av matkasser i tida før jol.

Les heile årsmeldinga ved å trykke på lenka under.

/Portals/0/Arsrapport%202023%20Prostidiakon.pdf

Tilbake