Val 2023 - kandidatar til sokneråda


Ved å trykke på linken under kan du sjå kven som er kandidatar for sokneråda i Tokke.

Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

 

GODT VAL!

Tilbake