Andaktar Høydalsmo alderspensjonat hausten 2023


Her er ein oversikt over andaktar ved Høydalsmo alderspensjonat hausten 2023.

Torsdag 14.09.23 kl 14:00

Torsdag 12.10.23 kl 14:00

Torsdag 02.11.23 kl 14:00

Torsdag 30.11.23 kl 14:00

Torsdag 14.12.23 kl 14:00 - joleavslutning

Andaktane vert leia av sokneprest Nina Kirkerød.

 

VEL MØTT!!

Tilbake