Kyrkjeskyss


Treng du skyss for å komme deg til gudsteneste i Tokke?

Me ynskjer at alle som vil komme til gudstenestar i Tokke skal få mulegheit til det.
Derfor har me ei ordning kor man kan ringe prostidiakon Eilev Erikstein på mobil 911 13 580 og avtale skyss for å kome seg på gudsteneste.

Tilbake