PILGRIMSVANDRING 01.09.24


Vil du vere med på pilgrimsvandring i Røldal 01.09.24?

For 20 år sidan fann ivrige historielagsfolk med Ragnvald Christenson fram dei gamle pilegrimsvegane. Så blei det eit samarbeid med kyrkja ved Agder og Telemark bispedøme om organisera vandringar frå Vest- Telemark til Røldal, og det  vart det langvandringar frå Seljord i nokre år. Men marknaden for slike vandringar er ikkje veldig stor, og helst går folk mot større pilegrimsmål i Spania og mot Trondheim.

 

Men pilegrimsvegen mot Røldal lever. Kvart blir han nytta av ulike grupper. I august er det Å vandre med håp, ( 27-29 august)  eit breitt samarbeid mellom diakonien, psykisk helse i alle Vest- Telemark kommunane, KVITO og DPS i Seljord.  I år vert det for 16 gong.

 

Så er det Vandring for Forandring i september, ( 7- 8 september)  ei samarbeid mellom Agder og Telemark bispedøme, LEVE og RVTS Sør om ei to dagars vandring til Røldal for karar som har mista nokon av sine i sjølvmord. Kanskje er denne vandringa, trist nok, ekstra aktuelt med dei aukande sjølvmordstala. Framme i Røldal markerer ein Verdsdagen for sjølvmordsførebygging.

 

Om ei ikkje er i målgruppa for desse spesial- vandringane, korleis kan ein kome seg til Røldal som pilegrim frå Vest- Telemark?

 

Svaret er 1. september. Då arrangerer Øvre Tele prosti ei dagsvandring frå Svandalsflona og ned til Røldal.  Tretten kilometer, stort sett nedoverbakke på veg og stig. Vel framme i Røldal vert det pilegrimsgudsteneste. Vandringa er gratis, men ein må sjølv kome seg til Svandalsflona.

 

Meir informasjon kan ein få ved å vende seg til prostidiakon Eilev Erikstein 911113580

Tilbake