Gudstenester, gravferd, dåp og konfirmasjon - endringar


Frå og med 24. mai er det opna for å ha gudstenester igjen!

 

Regelen pr no er maks 200 personer med minimum 1 meters avstand. Sjå smittevernleiar for Tokke for lokale tilpasningar.
Konfirmasjonsgudstenestene som skulle vore denne våren er gjennomført i september 2020.  
For dåp, vigsel og gravferd gjeld særskilde retningslinjer. Ein kan no ha dåp ved eigen dåpsseremoni. For spørsmål og påmelding ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 350 75 230, eller epost kyrkjekontoret@tokke.kommune.no.

 

Tilbake