Avlyste arrangement!


Alle gudstenester til og med 19.04.20 er avlyst og alle konfirmasjonsgudstenester i mai er utsatt!

Planlagde gudstenester 26.04, 01.05, 17.05, 21.05 og 31.05 kan bli avlyst, men endeleg avgjersle vert tatt på eit seinare tidspunkt.  

For dåp, vigsel og gravferd gjeld særskilde retningslinjer. Ved spørsmål ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 350 75 230.

 

Sjå også kirken.no for flere meldinger.

 

Tilbake