Andakt på nett


Kvar dag vert det lagt ut ein andakt på Kyrkja i Tokke si facebookside. På sundagar leggast det ut ei forkorta gudstenste.

 

Det er presteskapet i Øvre Telemark prosti som utfører dette. Dette er ei open facebookside, så du treng ikkje ha ein konto for å opne. Klikk her for å opne.

Tilbake