Påmelding til konfirmasjon 2023


Velkommen til ei ny konfirmasjonstid!

 

Dei som vel å konfirmere seg i Tokke er med på eit opplegg som dei andre konfirmantane i Øvre Telemark deltek i. Det er kalla «Ønsket og Elsket». I lag med konfirmantkull frå heile prostiet deltek vi ei veke med leir på Gjennestad videregåande skule på starten av sommarferien. Konfirmantar frå Sauherad, Notodden, Hjartdal, Kviteseid og Vinje skal også delta her. Det blir om lag 200 ungdommar som skal samlast til ei hektisk, men moro veke, med mykje leik, livsglede og undervisning.

Leiren utgjer om lag halve konfirmasjonsundervisninga. I tillegg vil det bli nokre samlingar gjennom året fram mot neste haust. Konfirmantane våre vil framleis vere tilstades på og vere med på å halde gudstenester gjennom året i 2023. 

Vi vil oppmode kyrkjelydene våre i Tokke til å vere med på å støtte konfirmantane våre. Konfirmasjon er ei familiehending som er flott. Samstundes er det også ei viktig hending i kyrkjelydene våre. Kvar sundag bed vi for konfirmantane våre, somme gonger deltek dei. Det er veldig flott om mange kjem på dei gudstenestene der ungdommen deltek, til dømes samtalegudstenesta, det syner at dei vert akta som verdifulle for oss. Til sist oppmodar vi også kyrkjelydene våre til å hugse på ungdommen i bøn gjennom året. Konfirmantåret i kyrkja vår skal vere ein skatt og ei kjelde å ha med seg vidare i livet.

Alle må melde seg på konfirmantleiren "Ønsket og Elsket" i tillegg til den lokale påmeldinga for konfirmasjon i Tokke - Frist er ikkje satt ennå!

Påmelding konfirmant i Tokke  INNAN 31.08.2022!

Påmelding konfirmantleiren finn du på siden om "Ønsket og Elsket" - Denne blir aktivert når alt er klart!

Det vert Kick-off i Seljord for konfirmantane. Egen info kjem til dei som har meldt seg på til konfirmasjon. 

Tilbake