Konfirmant 2025 - informasjon og påmelding


Velkommen til ei ny konfirmasjonstid!

Alle som er fødd i 2010 inviterast med dette til deltaking i Den norske kyrkja sitt konfirmantopplegg! Her fylgjer litt informasjon om påmelding til konfirmasjonsopplegget. Er det spørsmål, kan ein også kontakte sokneprest og konfirmantansvarleg Hallvard Nordbø Jørgensen, eller kyrkjekontoret ved Tone Solli Lundstad. 

Konfirmantopplegget i Tokke er dela i to grupper - ei for Høydalsmo og Lårdal, og ei for Eidsborg, Mo og Skafså. Gjennom året er det gruppesamlingar med undervisning, mat, aktivitetar - og så er det også ein del fellessamlingar for båe sokna, gjennom året. Konfirmantane deltek også gudstenester gjennom konfirmantåret. Fyrste ordinære samling leggjast vanlegvis til ca. november, meir informasjon om dette kjem etter kvart. 

Dei som ynskjer å stå som kyrkjelege konfirmantar, må melde seg på to stader:

- Lokalt her i Tokke, via lenke nedanfor. Slik registrerast konfirmanten lokalt her hjå oss. Påmeldinga er open her per 22. mai 2024. 

Påmeldingskjema for konfirmant i Tokke

-  Ein må også melde seg på konfirmantopplegget "Ønsket og elsket". Påmeldinga her er enno ikkje opna, men det blir gjeve informasjon når det opnar. "Ønsket og elsket" er ein del av konfirmantopplegget vårt - men det er felles for heile Vest-Telemark, og har eit eige påmeldingssystem. "Ønsket og elsket" arrangerer felles leir, og felles samlingar i Seljord. 

Påmelding konfirmantleiren finn du her på siden til "Ønsket og Elsket"

 

Dei som av ulike årsaker ikkje kan eller vil vere med på konf.leir, har tilbod om å vere pilegrimskonfirmantar i staden. Her møtast ein med ei gruppe konfirmantar frå Vest-Telemark nokre laurdagar, og går ein fin tur i naturen, ofte mot ei kyrkje.

(NB - påmeldinga er enno ikkje opna!)

Påmelding til pilgrimskonfirmant

 

Dette er dei to obligatoriske påmeldingane. Så har også alle 9. klassingar i Vest-Telemark eit tilbod om å vere med på ei "opningssamling" som ikkje er obligatorisk, "Konf Kick-off" i Seljord. Denne arrangerast også av "Ønsket og elsket". Her blir det mykje leik og moro, og ein lærer litt om kva konfirmasjonsopplegg går ut på. Det plar vere god oppslutning om dette arrangementet. 

(NB - påmeldinga er enno ikkje opna!)

Påmelding Kick-off i Seljord finn du her på siden til Ønsket og Elsket 

 

Tilbake