Gudstenester, gravfererd og andre arrangemtent


Alle gudstenester til og med 12. april er avlyst. Gravferd kan ha intil 50 personer innafor gjeldande reglar.

 

Det er no nye nasjonale reglar gjeldande f.o.m 25. mars som gjelder til ny vurdering 12. april. 

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Kyrkjene her i Tokke er ikke store nok til så mange mennesker, men vi har ulike oppsett utfra de grupperinger som skal delta.
Alle gudstenester og andre arrangement i perioden er avlyst.
Vi er anbefalt å nytte heimekontor i den grad i kan, men vi kan nås på tlf 35 07 52 30 om det skulle være noko. Kyrkjeverja kan nås på telefon 908 77 188.
Sjå også vår facebookside "Kyrkja i Tokke".

Tilbake