Gravstell


Stell av grav på kyrkjegardane i Tokke

 

Tokke kyrkjelege fellesråd har sett bort sumarstell på alle kyrkjegardane i kommunen. For tinging av stell, kontakt Skafså gartneri og hageland as.
E-post; skafsa.g.h.as@gmail.com, evt mob. 459 03 601. Frist 01. juni.

Tilbake