Dato for konfirmasjoner 2022


Da er datoar for konfirmasjonar i 2022 fastsatt.

 

Det vert konfirmasjonsgudsteneste på fylgjande tidspunk:

Laurdag 20. august
Skafså kyrkje kl. 11.00
Skafså kyrkje kl. 13.00

Laurdag 27. august 
Eidsborg stavkyrkje kl. 12.00
Eidsborg stavkyrkje kl. 14.00

Sundag 28. august
Lårdal kyrkje kl 11.00

Laurdag 3. september
Mo kyrkje kl 12.30 (nytt tidspunkt!)

Tilbake