Trusopplæring 0-18 år


 

Er barnet ditt døypt, vil det av og til få ein invitasjon i posten, som ein del av kyrkjas trusopplæring. Me som arbeider i kyrkja ynskjer å bli kjent med dei barna som døypast i kyrkjelydane i Tokke, og me ynskjer at dei skal få bli kjende med Jesus, kristendommen, og sjå at kyrkja er ein trygg stad å vere. Difor inviterer me dei til ulike arrangement i frå dei er 0 – 18 år. Målet er å få til noko kvart år, men førebels har me ikkje for alle.

Noko av det me har som kyrkjas trusopplæring er:

  • Dåp og dåpssamtale
  • Fadderhelsingar dei tre fyrste åra etter dåp
  • Kyrkjefrukost
  • Utdeling av 4- årsbok på ei gudsteneste med bønevandring og hausttakkefest
  • Samlingar for 6- og 7-åringar
  • Tårnagenthelg for å bli kjent i kyrkja for 8- og 9-åringar
  • Ljos Vaken kor me overnattar i kyrkja for 10- og 11-åringar
  • Konfirmasjonen er òg ein del av kyrkjas trusopplæring. Konfirmantane vert med i eit opplegg, «Ønsket & Elsket» for heile Øvre Telemark prosti, med leir ei veke, og samlingar året gjennom, og som trusopplæring vidare får dei tilbod om å vere med på leiartreningskurs med ungdom frå dei andre kommunane som er med på dette.

Og fleire ting vil det bli!

Noko av dette vil vere saman med kyrkjelydane i Vinje, mens andre ting vil vere felles for kommunen, eller soknerådet i Eidsborg, Mo og Skafså, eller Høydalsmo og Lårdal.

Me gler oss til alt det kjekke me skal gjere saman, og håper dette er noko de vil vere med på!

Tilbake